• علی تقی نژاد

    حرف از مذاکره و پیروزی و موفقیت تیم مذاکره‌کننده و تیر خلاص و ترک‌برداشتنِ دوباره‌ی دیوار تحریم‌های ظالمانه؛ آن هم از سوی دشمنی که نمی‌خواهد هیچ‌کدام از مردمان ایران زمین، حتی نطفه‌ها هم زنده باشند، بازار داغی شده برای این روزهای اول بهاری. خُب، هر دولتی دوست دارد سنت حسنه یا اثر ماندگاری را در […]

اخبار