• ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۰۰

    آیا می‌دانید از ۲۸ تحریمی که علیه ما اعمال شده است، تنها ۵ تحریمِ نه چندان مهم، آن مرتبط با هسته‌ای است و تازه آن هم احتمال دارد که تعلیق بشود؟ تحریم‌های نفتی (کاهش درآمدها) و بانکی (مسدود کردن درآمدها) که بیشترین فشارها را به ملت می آورد، هرگز لغو نخواهد شد؟ آیا می‌دانید از ۱۹ […]

اخبار