• سید جواد یوسفی

    ۱-در چند روز اخیر دوباره شاهد آن هستیم که رژیم غاصب صهیونیستی به مردم بی دفاع فلسطین در منطقه غزه حمله کرده و دست به وحشیگری می زند. در این میان نکته ای که از بعد داخلی و آن چه مربوط به ماست، قابل توجه است، شبهه ای است که حتی در میان بسیاری از [...]

اخبار