• بهنام امینی

    چند وقت پیش (۲ یا ۳ ماه) اخبار ۲۰:۳۰ تلویزین تصویر ضبط شده یک دوربین مدار بسته را نشان می داد که یک زن مسلمان و محجبه در خیابان های لندن در حال تردد بود که توسط یک جوان ضربه ای به صورتش وارد شد و الی آخر… به نظرم خیلی جالب می­آید. انگلیس، لندن، [...]

اخبار